آموزش پایتون

چهاردهمین دوره آموزش پایتون

(  نقد و بررسی )
 701,980 هزار تومان

پنجمین دوره غیرحضوری کاربردی برنامه نویسی پایتون

(  نقد و بررسی )
 50704 هزار تومان1,168 هزار تومان